Mikä on suojattu nimi tai tavaramerkki?

Suojattuja nimiä ja merkkejä ovat tietoyhteiskuntakaaren perusteella:

  • Suomen kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkityt nimet tai merkit
  • julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimien nimet
  • toiminimi- ja tavaramerkkilaissa tarkoitetut vakiintuneet nimet, toissijaiset tunnukset tai tavaramerkit
  • EUIPO:n tavaramerkkirekisteriin merkityt EU-tavaramerkit.

 

Mistä voi tarkastaa suojatut nimet ja tavaramerkit?

Suojatut nimet ja tavaramerkit voi tarkistaa seuraavista rekistereistä:

 

Mitä tarkoittaa verkkotunnuksen lainmukaisuus?

Verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä

  • vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

 

Verkkotunnuksissa sallitut merkit

Verkkotunnuksissa sallitut merkit ovat kirjaimet a-z ja numerot 0-9. Lisäksi sallittuja merkkejä ovat kansalliset merkit å, ä ja ö sekä Suomessa puhuttavan saamen kielen merkit ja lisäksi tavuviiva-miinusmerkki.

Kansallisia merkkejä sisältäviin tunnuksiin liittyy teknisiä rajoitteita..

Voi olla hyödyllistä hankkia sekä kansallisia merkkejä sisältävä verkkotunnus että vastaava verkkotunnus ilman kansallisia merkkejä, esimerkiksi ääkkönen.fi ja aakkonen.fi.

Latinalaisten aakkosten ulkopuolisten kirjoitusmerkkien käytön mahdollistaa punycode, josta käytetään myös nimeä ACE (ASCII Compatible Encoding). Nimipalvelinjärjestelmä ymmärtää kansallisia merkkejä sisältävän verkkotunnuksen, jos se on määritelty teknisesti ACE-muotoon.

Esimerkiksi ääkkönen.fi on ACE-muotoisena: xn--kknen-fraa=0m.fi.