Tietosuojaseloste

Domainhotelli Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

Planeetta Internet Oy
Firdonkatu 2 T 105
00520 Helsinki

Katso  Domainhotellin yritystiedot ja yhteystiedot täältä.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Salla Vainionpää

support@domainhotelli.fi

Puhelin +358 207 414 881

3. Rekisterin nimi

Domainhotellin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:

  • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
  • Asiakaskirjeet ja tiedotteet
  • Markkinointi omiin tarkoituksiin (asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille)

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Nimi
  • Henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • IP-osoite
  • Selaimen evästeiden kautta kerättävät tiedot

Henkilötunnusta tarvitaan myös verkkotunnusten rekisteröintiin yksityishenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkotunnusten rekisteröinnin ja yhteystietojen päivitysten yhteydessä verkkotunnusten yhteystiedot lähetetään edelleen kyseessä olevaa verkkotunnuspäätettä hallinnoivalle rekisterille. Fi-verkkotunnusten osalta tiedot luovutetaan Viestintävirastolle ja muiden verkkotunnuspäätteiden osalta 1 API GmbH:lle. Tiedot siirtyvät rekisterien kautta näkyviin myös julkiseen WHOIS-rekisteriin. Tietoja ei  muuten luovuteta ulkopuolisille ja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella ja Suomessa Helsingissä sijaitsevassa tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan palomuurilla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.