Tietosuojaseloste

Domainhotelli Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Päivitetty: 3.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Domainhotelli Oy
Lemminkäisenkatu 14-18
20520 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Daniel Kivilohkare
info@domainhotelli.fi
Puhelin
09 4245 1702

3. Rekisterin nimi

Domainhotelli Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Henkilötietolain 8 §:n mukaiset yleiset edellytykset:
Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
Asiakaskirjeet ja tiedotteet
Markkinointi omiin tarkoituksiin (asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille)

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Henkilötunnus
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
IP-osoite
Selaimen evästeiden kautta kerättävät tiedot
Henkilötunnusta tarvitaan myös verkkotunnusten rekisteröintiin yksityishenkilölle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *

Asiakkaiden itsensä itsestään antamat tiedot Asiakkaiden itse antamat tarjonnan estot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkotunnusten rekisteröinnin ja yhteystietojen päivitysten yhteydessä verkkotunnusten yhteystiedot lähetetään edelleen kyseessä olevaa verkkotunnuspäätettä hallinnoivalle rekisterille. Fi-verkkotunnusten osalta tiedot luovutetaan Viestintävirastolle ja muiden verkkotunnuspäätteiden osalta 1 API GmbH:lle. Tiedot siirtyvät rekisterien kautta näkyviin myös julkiseen WHOIS-rekisteriin. Tietoja ei  muuten luovuteta ulkopuolisille ja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Sähköisesti käsiteltävät tiedot sijaitsevat tarkkaan vartioidulla palvelimella ja Suomessa Helsingissä sijaitsevassa tarkkaan vartioidussa palvelinsalissa. Palvelimelle pääsyä rajoitetaan palomuurilla. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Domainhotelli Oy
  • Asiakaspalvelu
  • support@domainhotelli.fi
  • +358 9 4245 1702
  • ma-pe klo 9-15

Osoite
  • Lemminkäisenkatu 14-18
  • 20520 Turku
Y-tunnus
  • 2693169-8
Seuraa meitä
Kieli